Skok na vsebino | Skok na meniSadržaj

Pedagoški cilji in namen delavnice

Ideja za delavnico poimenovano Ustvarjalko izhaja iz izkušenj poučevanja v glasbenih in plesnih šolah. Namen naše štiridnevne poletne delavnice je predvsem:

  • prebuditi pri otrocih umetniško domišljijo in ustvarjalnost v glasbi, gibu in plesu, tudi z oživitvijo lutk,
  • s skupinskim muziciranjem, plesom in lutkami ustvariti pri otrocih pozitiven odnos do timskega dela in potrebo po tovrstnem načinu dela,
  • medsebojno povezati otrokova posamična glasbena in druga umetniška znanja,vzbuditi v otroku širše razumevanje ustvarjanja glasbe, plesa in giba v povezavi z drugimi umetniškimi mediji.
     

Ustvarjalnost
Delavnica nudi udeležencem dodatno znanje, ki ga težko pridobijo v rednem izobraževalnem procesu, je pa nujno potrebno za umetniški izraz in ustvarjalnost. V učni proces vpletemo domišljijo in ustvarjalnost otrok ter poglobimo druga znanja (ritem, petje, harmonijo, posluh, glasbeni, plesni spomin) ter jih povežemo v celoto.

Skupinsko delo
Otrokom predstavimo delo v skupini in različne vloge v njej. Za otroka je skupinski pouk zelo pomemben, saj se otrok v skupinskem delu uri, posnema in razvija nove družbene vzorce, razvija tekmovalnost in se socializira.

Naj bodo igranje inštrumenta, petje ter ples tudi zabavni
Otrokom želimo predstaviti lepe plati igranja na inštrument, petja in plesa ter jim pokazati, da lahko pomeni glasbeno učenje ali učenje plesa tudi veliko zabave, oddiha in veselja.

Različne zvrsti 
Udeležencem predstavimo druge zvrsti glasbe (ne samo klasično) in plesa ter način učenja v njih. Delavnica, ki bo namenjena gibu in plesu, bo zajemala osnovne principe različnih zvrsti gibalnih tehnik in osnov plesa, s poudarkom na doseganju svobode v gibalnem, plesnem izražanju, ki temelji na lastni ustvarjalnosti in individualnem pristopu posameznika. V okviru gibalne delavnice bomo ustvarjali skupne koreografije, katere bodo kreirali vsi udeleženci skupaj.

Povezovanje različnih umetnosti
Udeleženci bodo od blizu spoznali, kako nastaja kompleksnejša umetniška stvaritev, ki ne sestoji samo iz glasbe, giba in plesa (plesalca ali lutk), ampak so le ti v interaktivnem razmerju, torej se med seboj povezujejo, prepletajo ali celo izločajo.


Temeljni cilj delavnice je, da otrok na svoji ravni dojemanja vzljubi umetnost (glasbo, ples, lutke) kot "svojo dejavnost", spozna  praktično plat  koristnosti učenja različnih umetnosti za (tokrat še otroško) življenje ter sklene nova prijateljstva znotraj umetniškega ustvarjanja.

 


Made in Plastikfantastik :: Spletne strani za ustvarjalce